Nederlandstalige website over dyslexie

Institute Beeld in Kind: Geeft een mooi overzicht van beelddenkers.

Balans: Geeft informatie over leerproblemen, waaronder ook een page met vooral links naar Nederlandstalige sites over dyslexie en ADD.